Co nabízíme

PlanPoint, s.r.o.

Jsme mladý kolektiv se zkušenostmi, se zaměřením na komplexní přístup ke stavební zakázce. Specializujeme se jak na jednotlivé partie stavební přípravy, tak na služby v oblasti realizace stavby.

V oblasti přípravy stavby se jedná zejména o architektonické a urbanistické studie, projektovou činnost ve všech jejích stupních až po zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. V oblasti realizace stavby jsou to komplexní služby stavebního managementu, tedy organizace výstavby na klíč za nejvýhodnější cenu pro investora, přičemž finanční toky jdou vždy přes objednatele stavby.

Samostatnými celky stavebního managementu jsou výkony technického dozoru investora (TDI) a služby koordinátora bezpečnosti práce (KOOBOZP), což poskytujeme také individuálně pro danou zakázku.

Náš projektový tým se skládá z architekta, hlavního inženýra projektu a 2 samostatných stavebních projektantů, včetně týmu externích specialistů pro profesní části projektu. Sekce stavebního managementu se skládá s projektového managera skupiny, 2 technických dozorů a koordinátorů BOZP a 2 externích spolupracovníků zajišťujících potřebnou legislativní službu (inženýring).

Proč spolupracovat s námi?

Komplexní přístup

Vše pod jednou střechou

124

Realizovaných 124 zakázek

Naše reference

zobrazit více referencí