ARCHITEKTURA 

Ať již jste jednotlivec, investor, anebo skupina a rozhodli jste se investovat do nemovitosti, jistě budete dbát na funkční a estetický výsledek. Nejde jenom o to, že pěkné a promyšlené věci mají trvalou hodnotu, ale i o to, že prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nás do značné míry formuje a ovlivňuje.

Máme za sebou celou řadu zajímavých staveb. Od rodinných domů, přes zdravotnická zařízení, gastronomická zařízení, hotely, až po investiční projekty rekreačního a rezidenčního charakteru.


Jak to bude probíhat?

Nejprve si k nám přijdete popovídat a utřídit myšlenky u dobré kávy. :-) Stanovíme si vaše požadavky, potřeby a třeba i možnosti, abychom měli předem jasné zadání. 

Poté zjistíme, zda je záměr možný. Zda odpovídá územnímu a regulačnímu plánu a jaká omezení nás čekají. 

Nyní již můžeme navrhovat. Vytvoříme koncepci, kterou společně uzpůsobíme vašim požadavkům a budeme zpracovávat studii stále více do detailu, až bude hotovo. 

Jak dlouho to bude trvat? 

U rodinného domu obvykle dva měsíce. U složitějších projektů to závisí na vícero faktorech, ale také na zpracovávaném objemu.

Kolik to bude stát?

Vždy více než chcete, ale to asi platí u všeho :-) . Velice záleží na rozsahu a složitosti zadání. Předem se pokusíme odhadnout časovou náročnost. Cenu tedy budete znát předem. Celá krása architektury je ukryta v nápadu a přístupu k řešení projektu. To je i ona přidaná hodnota. 


Bytový dům Praha
Rodinný dům Benešovsko
Butik Praha
Obchodní a skladové centrum Praha
Tapas bar Praha
Golfový klub Praha
Bytový dům Loděnice
Rekreační resort Lipno
Nemocnice Ha noi -Vietnam