Ochrana soukromí


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.planpoint.cz (dále jen "Webová stránka"). Správcem osobních údajů je společnost PlanPoint, s.r.o., se sídlem se sídlem: se sídlem Sportovní 823/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 247 08 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 167750 (dále jako "PlanPoint"). PlanPoint se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. PlanPoint je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako "Zákon").

Co shromažďujeme:

PlanPoint shromažďuje a zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním kontaktního formuláře na Webové stránce www.planpoint.cz, zejména informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší objednávky u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:
 • Jméno/Příjmení
 • Emailová adresa
 • Mobilní telefonní číslo
 • Další informace které nám dobrovolně poskytnete v kontaktním formuláři
 • Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili.
 • Cookies

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli, tedy k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování našich služeb (pro účely realizace Vaší objednávky). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne ukončení příslušného smluvního vztahu
 • Vaše údaje týkající se Vašeho zákaznického chování využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům
 • k marketingovým účelům v rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy tak, jak je blíže popsáno v sekci Technická data a k návštěvě Webové stránky (těchto zásad)
 • v případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad)
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Přímý Marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, máme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Google Analytics

Naše Webová stránka využívá webovou analytickou službu "Google Analytics", kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv. "soubory cookie", textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky. Informace o Vašem používání webové stránky generované soubory cookie jsou zasílány na server Google v USA a jsou tam ukládány. Službu Google Analytics jsme na tomto webu rozšířili o kód "anonymizeIP". To znamená, že pokud se Vaše IP adresa nachází v některém z členských států EU nebo ve státech, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, Google Vaši IP adresu nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google do USA zasílána plná IP adresa, která bude krácena až následně. Jménem provozovatele této Webové stránky bude Google používat tyto informace k vyhodnocování Vašeho použití webových stránek, ke kompilování zpráv o aktivitě na těchto stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících se stránkami a používáním internetu. Používání souborů cookie můžete na počítači zakázat pomocí nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme ale, že to může znemožnit používání některých částí tohoto webu.

Shromažďování dat generovaných pomocí souborů cookie souvisejících s Vaším používáním těchto stránek (včetně IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit také stažením a nainstalováním doplňkového modulu prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz . Namísto doplňkového modulu, obzvláště v případě prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete zabránit sběru dat službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k umístění souboru opt-out cookie, který při další návštěvě této Webové stránky zabrání shromažďování dat. Soubor opt-out cookie bude umístěn ve Vašem zařízení a bude platný jen v konkrétním prohlížeči a pouze pro naše stránky. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, musíte tento soubor opt-out cookie umístit znovu. Službu Google Analytics používáme také k analýze dat ze souborů cookie služeb DoubleClick a AdWords, a to pro statistické účely. Další informace o podmínkách používání dat a jejich ochraně můžete získat na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://www.google.cz/intl/cz/policies/.

Záložky sociálních sítí

Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (Facebook). "Záložky sociálních sítí" jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě - teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Moduly plug-in sítě Facebook

Naše Webová stránka používá moduly plug-in sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook"). Moduly plug-in lze identifikovat pomocí jednoho z log sítě Facebook (bílé "f" na modrém pozadí, text "To se mi líbí" nebo symbol "vztyčeného palce") nebo prostřednictvím nápisu "Modul plug-in sítě Facebook". Seznam a podobu modulů plug-in sítě Facebook můžete nalézt na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud vyvoláte webovou stránku této nabídky, která obsahuje některé z těchto tlačítek, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery sítě Facebook. Facebook přenese obsah modulu plug-in přímo do Vašeho prohlížeče a vloží jej do webové stránky. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na rozsah dat shromažďovaných sítí Facebook pomocí tohoto modulu plug-in. Začleněním modulu plug-in obdrží Facebook informace, které jste vyvolali danou stránkou naší nabídky. Pokud jste se přihlásili na Facebook, může Facebook spojit návštěvu stránek s Vaším facebookovým účtem. Pokud dojde z Vaší strany k interakci s modulem plug-in, například když kliknete na tlačítko "To se mi líbí" nebo odešlete komentář, přenese Váš prohlížeč relevantní informace přímo na Facebook, kde je uloží. Pokud nemáte účet Facebook, je možné, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu. Podle společnosti Facebook jsou ukládány pouze anonymizované IP adresy. Účel a rozsah sběru dat a jejich pozdější zpracování a použití sítí Facebook a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních dat sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud jste uživatelem sítě Facebook a nepřejete si, aby síť Facebook o Vás shromažďovala data prostřednictvím této nabídky a propojovala tato data s Vašimi členskými informacemi uloženými na síti Facebook, musíte se před použitím našeho webu ze sítě Facebook odhlásit. Další nastavení a vyjádření nesouhlasu s použitím dat pro reklamní účely můžete provést přes nastavení profilu v rámci vašeho facebookového účtu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám PlanPoint a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

PlanPoint při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů - tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že PlanPoint nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz Vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

nebo omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci PlanPoint, prosím, kontaktujte správce na: info@planpoint.cz nebo písemně na adrese PlanPoint: Bubenská 1158/17, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.