Služby

ARCHITEKTURA

Na každém začátku by měla stát silná myšlenka. Z ní vzniká architektonický koncept a posléze studie. Lze řešit vše, od židle až po přístav. Architektura je jenom jedna. Každý si zaslouží individuální přístup. Každá stavba by měla sloužit svému účelu a měla by se jejím uživatelům líbit. Měla by být v souladu s okolím, mít správný tvar a proporce a také nějakou tu "pointu". No ne? :-)


Připravíme vám studii stavby dle vašeho zadání a našeho nejlepšího vědomí. Již v této fázi budete vědět, jak stavba vypadá zvenku i zevnitř, jak bude fungovat a odhadneme, kolik bude zhruba stát peněz, času, nervů ...


PROJEKČNÍ PRÁCE

Zajišťujeme všechny stupně projekčních prací. Standardem je práce v systému BIM. 

Nejčastěji provádíme dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dokumentaci pro provádění stavby (DPS), ale také drobné profesní celky, posudky, studie.

Disponujeme velmi zkušeným týmem odborníků a s dalšími spolupracujeme externě. 

Součástí naší práce je i inženýrská činnost (jednání na úřadech).


KONZULTAČNÍ ČINNOST

Poskytujeme konzultace, které se týkají možností využití zamýšlené lokality, architektonického potenciálu místa, jsme schopni poskytnout stavebně - technickou prohlídku budovy a zajistit průzkum technického stavu objektu. 


Co je to "BIM"?

Anglicky "Building Information Modeling" . Jde o projektování přímo v prostředí modelu budovy. Tímto způsobem se vytvářejí data, která lze výhodně využít již během zadávání projekčních celků, ale také při zadávání výběrových řízení na dodavatele stavby. V neposlední řadě tímto postupem vzniká databáze o budově, která podpoří správu budovy v celém jejím životním cyklu. Extrémně vhodné je používání systému BIM ve veřejných zakázkách a při projektování rozsáhlejších a technologicky náročných staveb.