Služby

ARCHITEKTURA

Na každém začátku by měla stát silná myšlenka. Z ní vzniká architektonický koncept a posléze studie. Lze řešit vše, od židle až po přístav. Architektura je jenom jedna. Každý si zaslouží individuální přístup. Každá stavba by měla sloužit svému účelu a měla by se jejím uživatelům líbit. Měla by být v souladu s okolím, mít správný tvar a proporce a také nějakou tu "pointu". No ne? :-)


Připravíme vám studii stavby dle vašeho zadání a našeho nejlepšího vědomí. Již v této fázi budete vědět, jak stavba vypadá zvenku i zevnitř, jak bude fungovat a odhadneme, kolik bude zhruba stát peněz, času, nervů ...


PROJEKČNÍ PRÁCE

Zajišťujeme všechny stupně projekčních prací. Standardem je práce v systému BIM. 

Nejčastěji provádíme dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dokumentaci pro provádění stavby (DPS), ale také drobné profesní celky, posudky, studie.

Disponujeme velmi zkušeným týmem odborníků a s dalšími spolupracujeme externě. 

Součástí naší práce je i inženýrská činnost (jednání na úřadech).


STAVEBNÍ MANAGEMENT

Zajišťuje komplexní službu klientovi od prvotních propočtů investičního záměru, projednání návrhu na orgánech státní správy, sestavení podmínek výběru zhotovitele stavby, kontrolu průběhu stavby až po zajištění kolaudace díla a předání díla klientovi vč. související dokladové části k dílu. Součástí sekce stavebního managementu jsou samozřejmě i dílčí služby klientům, jako je výkon technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP dle zákona 309/2006Sb., sestavení podmínek výběrového řízení a smlouvy o dílo pro realizaci stavby, kontroly rozpočtů a podaných cenových nabídek apod.

Samostatnou kapitolou je vlastní služba stavebního managementu, tedy zajištění realizace díla ve formě služby stavebního managera, tj. zodpovědné osoby za plánování, koordinaci a dohled při realizaci díla za účasti předem vybraných a nominovaných subododavatelů.


Co je to "BIM"?

Anglicky "Building Information Modeling" . Jde o projektování přímo v prostředí modelu budovy. Tímto způsobem se vytvářejí data, která lze výhodně využít již během zadávání projekčních celků, ale také při zadávání výběrových řízení na dodavatele stavby. V neposlední řadě tímto postupem vzniká databáze o budově, která podpoří správu budovy v celém jejím životním cyklu. Extrémně vhodné je používání systému BIM ve veřejných zakázkách a při projektování rozsáhlejších a technologicky náročných staveb.