MODULÁRNÍ - MOBILNÍ -STAVBY

Systém dodává partnerská společnost WOOD HOME s.r.o.

Stavebnice pro dospělé

Námi vyvinutý systém modulárních prvků nabízí velice širokou škálu použití jak pro stavby veřejné infrastruktury, tak i pro soukromé investory. Systém umožňuje poskládat téměř libovolné provozní schéma domu, kanceláře, výrobny, garáže nebo zastávky veřejné dopravy. Je řešením pro dočasné stavby (povodně, zázemí při rekonstrukcích objektů, dočasná stavba v krajině, parku ...), tak i pro stavby trvalého charakteru, kde je modulace výhodou a může plnit i funkci "rostoucích" domů.

Otevřený systém bez omezení

Technologicky se jedná o dřevostavbu se zesílenou předsazenou rámovou konstrukcí, na kterou lze upevnit fasádu s vámi požadovanými tepelně technickými vlastnostmi, libovolnou úpravou fasády a možností výstavby do patra. Nespornou výhodou je snadná montáž i demontáž, přeprava po jednotlivých panelech (nevozíte celé bloky) a nenáročnost na stavební techniku. Nabízíme i moduly, které zajistí soběstačný chod stavby v místech, kde nejsou přípojky vody ani kanalizace a to za pomoci modulů s rezervoárem na pitnou i splaškovou vodu. Nabízíme i možnost instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem.


Modul - sestává ze základní nosné konstrukce, která je tvořena vysokopevnostními dřevěnými prvky na bázi vrstvených, lisovaných profilů. Na ně je zavěšen obvodový panel, který dodáváme ve variantních úpravách. Lze zvolit řešení od pouhé stěnové desky nebo perforovaného plechu, až po vysoce izolační souvrství v pasivním standardu. V modulech jsou připraveny otvory i jejich výplně. Pokud je ale zapotřebí, dají se vyrobit atypicky. Dalším prvkem je podlahový modul a stropní nebo střešní modul. Skladba objektu se dá vrstvit do více podlaží.

Z těchto modulů lze poskládat objekty jako ze stavebnice. Ta se dá následně vystrojit technologií a může vzniknout zcela nezávislý objekt, bez připojení k okolním sítím. Ten se dá kdykoliv demontovat a přemístit na jiné místo nebo přeskládat do jiného tvaru, doplnit ho a upravit na jinou funkci.